vrijdag, 18 augustus 2017

U bent hier: Dit zijn wij Koos Parie

Koos Parie

Koos Parie

Drs. Koos Parie (1950), Sociaal geograaf, HBS-B

Werkkringen

ORKA-advies (2001-heden)
Zelfstandig adviseur en interim-manager, deelnemer in ORKA-advies

Woningstichting Portaal (2004-2007)
56000 woningen, 7 vestigingen, 12 gemeenten- functie:
- Voorzitter Raad van bestuur

Quintis BV (1997-2000), multidisciplinair middelgroot (350 medewerkers)
adviesbureau op het terrein van wonen, vastgoed en volkshuisvesting
- Functie: Algemeen directeur/bestuurder

Nationale Woningraad (1982-1997), vereniging van woningcorporaties; ca 1000 medewerkers)
- Laatste functie: directeur-bestuurder (1995-1997)

Peter Stuyvesant College te Curaçao (1980-1982)
- Leraar aardrijkskunde havo/vwo (regulier en volwassenen onderwijs).
Wolters-Noordhof te Groningen (1975-1980)
- Uitgever-redacteur.
Stedelijk gymnasium te Utrecht (1973-1975)
- Leraar aardrijkskunde

Orka opdrachten:
Interim-directeur Stichting SEV: strategische heroriëntatie van de organisatie in een spanningveld van belangen ambities van uiteenlopende partijen; interim-directeur/bestuurder SWZ, woningcorporatie in Zwolle: bestuurlijke crisis en omvangrijke fraude, sanering en reorganisatie; interim-directeur/bestuurder Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl: opzetten zelfstandige projectorganisatie stedelijke vernieuwing Delfzijl; fusiebegeleiding bij woningcorporaties; onderzoek en advisering bij bestuurlijke crisis;kwaliteitsbevordering RvC’s; werving en selectie RvC’s; zelfevaluaties RvC’s; activiteiten in opdracht van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW); extern toezichthouder in opdracht van de minister van WWI; commissaris bij een woningcorporatie.

Entrance to webmail